Hero relax2 alternative text

Wymiana
studencka
HI, HALLO, SALUT, AHOJ, CIAO

ERASMUS+

Odkrywaj świat, poznawaj nowe kultury, ludzi i obyczaje. Zwiększ swoje kompetencje, zdobądź nowe umiejętności podczas stażu lub nauki w innym kraju.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Docelowo beneficjentami programu będzie ok. 4 mln osób i 2 mln studentów, którzy w ramach mobilności edukacyjnej mogą studiować przez semestr lub dwa w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbyć praktykę w instytucji, firmie lub uczelni partnerskiej przez okres 2-3 miesięcy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma podpisane umowy z 70 uczelniami w wielu krajach europejskich, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji.

Wyjazdy przeznaczone są dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Praktyki mogą odbywać także absolwenci Uczelni.

Dlaczego warto?

 • rozwijasz umiejętności zawodowe
 • poznajesz nowe miejsca, ludzi, kulturę, obyczaje
 • zdobywasz doświadczenie zawodowe
 • podnosisz jakość wykształcenia
 • rozwijasz swoją osobowość, budujesz pewność siebie

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z programem Erasmus+ i możliwościami, jakie daje młodym ludziom pragnącym studiować na UPP pod adresem:
http://erasmusplus.up.poznan.pl/

MostAR

Nasi studenci mają bardzo wiele możliwości uczestnictwa w różnych programach wymiany studenckiej. Od 2003 roku Rektorzy polskich uczelni rolniczych zawarli porozumienie, na mocy którego studenci mogą podjąć część nauki poza murami macierzystej uczelni.

W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 • program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią
 • w ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni
 • informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu
 • w ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP

Więcej informacji o programie MostAR, drukach do pobrania oraz miejscach oferowanych przez poszczególne uczelnie znajdziesz na stronach internetowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Biuro MostAR – SGGW, Biuro Spraw Studenckich, pok.8 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel. (22) 59 310 28, e-mail: mostar@sggw.pl

PoMost

PoMost to program wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania. Umożliwia on osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na innej uczelni publicznej. To wyjątkowa okazja na rozwój nowych perspektyw naukowych oraz poznanie obszarów niedostępnych na macierzystych uczelniach.

W programie uczestniczą następujące uczelnie:

 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej https://puls.edu.pl/program-pomost.

Śledź nas
w social mediach

 • Facebook logo
 • X logo
 • Youtube logo
 • Instagram logo
 • LinkedIn logo