Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

jakość
i bezpieczeństwo
żywności
Wydział Nauk
o Żywności i Żywieniu

Wgryź się w temat

Poznaj nowoczesne sposoby zarządzania procesami logistycznymi i bezpiecznym przechowywaniem żywności. Analizuj jakość produktów spożywczych i kontroluj systemy zarządzania jakością.

Studia I stopnia

Czas trwania

7 semestrów

Tryb studiów

stacjonarne

Tytuł zawodowy

inżynier

Według badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. To sprawia, że bardzo istotnym jest odpowiednie przetwarzanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych. Przed żywnością stawiane są także coraz bardziej rygorystyczne wytyczne. Chcemy jeść zdrowo, dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników, zwracamy też uwagę na produkowanie żywności w zrównoważony sposób.

Osoby podejmujące studia pierwszego stopnia zdobędą wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności. Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.


Aplikuj teraz

Perspektywy po
studiach

 • zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • urzędy celne

Warunki i szczegóły dla kandydatów studiów I stopnia

Program studiów

 

Informacje rekrutacyjne

 

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa: 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne): 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  Laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
  Laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Żywności.
 • Limit przyjęć na studia: 45 osób
 • Początek zajęć: semestr zimowy

 

Kontakt

Dane kontaktowe Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
E: rekwnz_2@up.poznan.pl
T: 514 901 104

Dziekanat
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
E: wtz_dz@up.poznan.pl
pokój 205, 206
T: 61-848-7095, 7096, 7097

Strona wydziału

Nasi absolwenci

Otrzymałem bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na dokonanie świadomych wyborów i spełnienie marzeń w przyszłości. Słyszałem, że zajmując się tym, czym się zajmuję, nie będzie mi łatwo przebrnąć przez życie. Ale to nieprawda. Człowiek rozwija się najszybciej, robiąc to, co lubi, lub to, w czym jest dobry. Najlepiej, gdy obie te rzeczy idą w parze.
dr Przemysław Szwajkowski
dyrektor Palmiarnia Poznańska
Podobnie jak na innych uczelniach wyższych, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu istnieje możliwość wyjazdu na studia bądź staż za granicę w Programie Erasmus+, z czego skorzystałam i bardzo polecam ten rodzaj integracji międzynarodowej
Natalia Wawrzyniak
Studia na UPP oceniam zdecydowanie dobrze i to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na dobrze wyposażoną halę maszyn z nowoczesnym sprzętem rolniczym. Po drugie, dzięki wykładowcom, którzy są praktykami znającymi rolnictwo od podszewki
dr Artur Jakubek
redaktor naczelny magazynu „Profi”
Dzięki studiom na kierunku PROJEKTOWANIE MEBLI miałam okazję skomercjalizować autorski mebel zaprojektowany w ramach pracy inżynierskiej, a następnie wdrożyć go do produkcji oraz zaprezentować na poznańskich targach meblowych, na których zdobył Złoty Medal Grupy MTP. Osiągnięcie to ułatwiło mi start w życiu zawodowym oraz poszerzyło krąg możliwości w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy w zawodzie i wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
Zuzanna Klorek
Firmy nasienne, nawozowe i chemiczne ciągle poszukują wykwalifikowanej kadry, proponując możliwość dobrego zarobku i rozwoju osobistego. Ukierunkowując się na specjalizację w danej dziedzinie, gwarantujesz sobie możliwość znalezienia pracy, która daje satysfakcję poprzez ciągłe poznawanie ludzi i nowych technologii produkcji
Marcin Wieczyński
Rol-Spec
Studiowanie to przede wszystkim zwiększanie możliwości uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach, w tym wymianach zagranicznych czy warsztatach, które w sposób niezwykle efektywny poszerzają nie tylko horyzonty intelektualne, ale przede wszystkim przyuczają do zawodu. To wszystko oraz działalność w stowarzyszeniach i kołach naukowych w konsekwencji zaowocowały podjęciem pracy poza granicami kraju, w tym w Melbourne i w Londynie - aktualnie pracuję w klinice „Emergency” w Londynie
Pola Pawełczyk
Po ukończeniu studiów nie miałem problemu z odnalezieniem się na rynku pracy oraz podjęciem jej zgodnie z posiadanym wykształceniem i zainteresowaniami. Był to również okres, w trakcie którego zdobyłem cenne doświadczenie oraz interdyscyplinarną wiedzę, poszerzyłem swoje zainteresowania, a także poznałem zupełnie nowe dla mnie zagadnienia. Wszystko pod okiem odpowiednio przygotowanej do dydaktyki kadry, która była zawsze pomocna
Łukasz Bryl
PROTE Technologie dla Środowiska
Technologia drewna jest unikatowa, ponieważ mimo ogromnego zapotrzebowania na specjalistów w tej branży, tylko dwie uczelnie w Polsce prowadzą ten kierunek. Na studiach wykładają wybitni naukowcy i specjaliści z szeroko pojętej branży drzewnej, a zajęcia są prowadzone w sposób rzeczowy, przygotowując do praktycznego zrozumienia poruszanych zagadnień.
Jan Biber
Oprócz solidnie prowadzonych zajęć na Uczelni miałam wiele okazji do zdobywania doświadczenia w pracy ze zwierzętami, zarówno podczas praktyk, jak i zajęć terenowych prowadzonych w ramach przedmiotów kierunkowych. Program nauczania jest bardzo różnorodny, pozwala zapoznać się ze wszystkimi gałęziami produkcji zwierzęcej w ramach kursów podstawowych lub rozszerzonych oraz przedmiotów do wyboru.
Natalia Kowalewska
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Podczas budowania firmy jako założyciel jestem odpowiedzialny za każdy jej element. Jednego dnia mam zadania z obszaru planowania i strategii, a następnego pracuję w laboratorium, rozwijając naszą technologię. Sporo czasu zabierają też zadania administracyjne oraz spotkania z klientami i inwestorami. Studia biotechnologiczne były bardzo ciekawym kierunkiem ze względu na różnorodność przedmiotów i możliwość zdobywania wiedzy ogólnej i specjalistycznej w wielu obszarach biotechnologii oraz pokrewnych.
dr. inż. Maciej Grajewski
SG Papertronics w Groningen
Od czasu studiów minęło już kilka lat, jednak to, czego wówczas się nauczyłem, przydaje się do dziś w mojej działalności. Moja firma realizuje inwestycje w dość szerokim zakresie – od prac drogowych przez różnego rodzaju inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. To przecież właśnie spektrum wiedzy zdobytej na kierunku studiów inżynieria środowiska. Dodatkowym atutem ukończenia tego kierunku jest też z pewnością możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane, z czego oczywiście skorzystałem
Jakub Kozaczyk
właściciel firmy „Iveston”
Pięć lat studiów na UPP wspominam jako wspaniały czas wypełniony poznawaniem i zagłębianiem się w świat zieleni, pełen wyzwań i ciężkiej pracy. Jednakże oprócz zdobytej wiedzy i uzyskanego zawodu, jednym z najważniejszych elementów studiowania było poznawanie nowych ludzi. Znajomości i przyjaźnie nawiązane podczas studiów są bezcennym elementem, który pozostanie na lata.
Natalia Ziółkowska
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
Mój tata był leśnikiem i absolwentem poznańskiego Wydziału Leśnego. Pamiętam wiele anegdot, jakie opowiadał ze studenckich czasów, wszystkie łączył jeden mianownik: uśmiech, poczucie braterstwa, radość i duma z możliwości studiowania. Okres studiowania na Wydziale Leśnym był dla mnie niezwykle rozwojowym i dynamicznym czasem. Oprócz oczywistego rozwoju intelektualnego poznański Uniwersytet umożliwił mi poznanie niezwykle ciekawych i barwnych postaci, odkrycie miejsc w Polsce i za granicą, które w tamtym czasie były dla mnie nieosiągalne.
Beata Kątna
Nadleśnictwo Turek
Studia nauczyły mnie słuchać innych. Studiować, czyli uczyć się na podstawie zebranych informacji, prowadzić dyskusje w warunkach stresu, ale przede wszystkim pozwoliły zrozumieć, że przy odpowiedniej determinacji oraz zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy problem można rozwiązać.
Paweł Talbierz
współprowadzi kanał „e-pole” na YouTube

Śledź nas
w social mediach

 • Facebook logo
 • X logo
 • Youtube logo
 • Instagram logo
 • LinkedIn logo