Hero drone alternative text

Odkryj UPP

Świat się zmienia. Prognozuje się, że w 2050 roku 70% ludności na świecie będzie mieszkało w miastach, co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a liczba ludności na Ziemi wzrośnie o kolejne 40%. Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zarządzanie danymi i sztuczną inteligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych — to nasza przyszłość. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu do wartościowego jedzenia oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są źródłem dobrostanu psychicznego.

W tych wszystkich dziedzinach potrzebni będą eksperci, a na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu już dziś znajdziesz kierunki, które przygotują Cię do zawodów przyszłości.

UPP to wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju, która łączy tradycję z nowoczesnością. Posiada nowoczesną infrastrukturę naukowo-badawczą i dydaktyczną. Oferuje szereg programów, praktyk, staży oraz wyjazdów studyjnych, dzięki którym studenci poszerzają horyzonty i zdobywają umiejętności, przygotowujące ich do wejścia na rynek pracy przyszłości.

Na UPP kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech poziomach: licencjackim/inżynierskim, magisterskim (uzupełniającym lub jednolitym) oraz w Szkole Doktorskiej. Oferta edukacyjna zawiera również studia podyplomowe i kursy doszkalające.

Uczelnia w liczbach

26
kierunków
studiów
23
koła
naukowe
10
kierunków
MSc
29
kierunków
studiów
podyplomowych
około
7000
studentów
ponad
100
lat
tradycji

Wydziały i kierunki

Timeline rekrutacji
2024/2025

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 22 września 2024 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia I stopnia - kliknij tutaj
Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia II stopnia - kliknij tutaj

 

I rekrutacja

II rekrutacja

Do końca rekrutacji zostało

dni
godzin
minut
sekund

FAQ

Mam problem z wejściem na stronę "Wirtualnego Dziekanatu"/"rekrutacji"

Jeżeli podczas próby zalogowania do Wirtualnego Dziekanatu lub Systemu Rekrutacyjnego otrzymujesz komunikat o niezaufanej witrynie, postępuj zgodnie z tą instrukcją.

Nie pamiętam numeru NIU, hasła do swojego konta rejestracyjnego lub hasła do Wirtualnego Dziekanatu

Jeżeli zapomniałaś/eś numeru NIU, hasła do swojego konta rejestracyjnego wypełnij formularz „Rejestracja/odzyskiwanie kont studentów”. System poprosi o podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze wybrane podczas rejestracji.

Po wypełnieniu formularza do Twojego konta zostanie przypisane nowe hasło.

Nie pamiętam odpowiedzi na pytanie pomocnicze

W tym wypadku skontaktuj się osobiście z administratorem, dane kontaktowe znajdziesz w panelu logowania.

Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?

Przy pierwszej rejestracji system wygenerował numer NIU oraz hasło do Twojego rejestracyjnego konta, aby dodać kolejny kierunek studiów należy się zalogować. W menu po lewej stronie należy wybrać "dane kandydata", następnie "wybierz kolejny kierunek studiów”.

Mój numer PESEL jest już w bazie uczelni i nie mogę się zarejestrować?

Jeżeli rekrutowałeś się w latach poprzednich (od roku akademickiego 2009/2010) zaloguj się za pomocą numeru NIU i hasła, które otrzymałeś podczas pierwszej rejestracji, jeżeli nie pamiętasz hasła lub numeru NIU skorzystaj z formularza "Nie pamiętam numeru NIU lub hasła"

Jeżeli byłeś studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaloguj się za pomocą numeru NIU i hasła do Wirtualnego Dziekanatu. Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z Wirtualnego Dziekanatu skorzystaj z formularza "Jestem (byłem) studentem, ale nie mam numeru NIU i hasła"

Czy studia stacjonarne są płatne?

Nie, studia stacjonarne są bezpłatne. Od roku akademickiego 2014/15 nie są płatne nawet dla osób, które podejmują drugi kierunek studiów.

Czy dokumenty można wysłać pocztą lub może je złożyć osoba za kandydata?

Tak, dokumenty można wysłać pocztą na adres główny – ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań z informacją, dla której komisji rekrutacyjnej są przeznaczone. Dokumenty może złożyć osoba przysłana przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia.

Czy świadectwo dojrzałości i dowód osobisty można poświadczyć tylko na Uczelni?

Zgodność oryginału dokumentu z kserokopią można poświadczyć również u notariusza lub w urzędzie miasta/gminy.

Czym różni się status "na liście rezerwowej" od "oczekuje na wolne miejsce"?

W przypadku statusu "na liście rezerwowej" kandydat ma największe szanse na zakwalifikowanie się do przyjęcia na dany kierunek, znajduje się od razu za osobami już przyjętymi. Natomiast "oczekuje na wolne miejsce" oznacza, że kandydat jest poza listą rezerwową, ale ma nadal szansę zakwalifikowania się na dany kierunek lub inny, gdy zwolni się miejsce na liście, a kandydat będzie następny w kolejności.

Czy muszę złożyć dokumenty, gdy mam ustawiony status "zakwalifikowany do przyjęcia", czy mogę poczekać na przyjęcie mnie na inne kierunki studiów?

Dokumenty należy złożyć (w podanych w terminarzu rekrutacji dniach), nie złożenie ich w terminie jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania studiowaniem na danym kierunku, w związku z tym traci się przyznane na nim miejsce.

Jaki status musi być ustawiony na koncie żebym mógł/mogła złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć tylko i wyłącznie przy ustawionym statusie "zakwalifikowany do przyjęcia".

Czy w ankiecie osobowej należy wypełnić wszystkie strony?

Należy wypełnić te strony, które dotyczą kandydata, część jest przeznaczona dla kandydatów podejmujących drugi kierunek studiów.

Czy jest możliwe dodanie zdjęcia po terminie zapisów i ogłoszeniu wyników?

Dodanie fotografii jest wymagane do skompletowania dokumentów potrzebnych przy finalizacji etapu rekrutacji, kandydat musi dodać zdjęcie przed ZAKOŃCZENIEM TURY.

Czy brak dodanego zdjęcia dyskwalifikuje mnie podczas rekrutacji na kierunek?

Tak, zdjęcie jest potrzebne do wydruku legitymacji studenckiej, oraz formularza rekrutacyjnego, bez którego nie nastąpi przyjęcie kandydata.

Zdjęcie zostało odrzucone mimo prawidłowego rozmiaru.

Rozmiar zdjęcia jest jednym z wymogów, które musi spełnić, aby zostało zaakceptowane w systemie. Zdjęcie legitymacje musi spełniać zasady obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych, do których należą:

 • zdjęcie nie może być rozmazane/rozpikselizowane,
 • zdjęcie nie może być czarno-białe,
 • zdjęcie musi być wykonane na wprost, na jednolitym tle, wykonane w ten sposób "selfie" nie będą akceptowane,
 • na fotografii musi być widoczny pełny obrys głowy, ucięcie jakiegokolwiek fragmentu podczas kadrowania dyskwalifikuje ją,
 • zdjęcie musi mieć naturalne odwzorowanie kolorów, zdjęcia prześwietlone, wyciemnione, lub z nienaturalnym kolorem zostaną odrzucone,
 • ewentualne zdjęcia skanowane powinny być w jak najlepszej jakości, skany na których widoczne są np. prążki/piksele zostaną odrzucone.
Czy jest możliwość sprawdzenia list rezerwowych?

Tak, jednak są one dostępne tylko w formie papierowej w budynku Uczelni.

Które miejsce zajmuje w rankingu?

Ranking kandydatów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.

Czy do podjęcia studiów potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie jest wymagane na niektóre kierunki studiów. Skierowanie otrzymają Państwo wraz z zawiadomieniem o wpisaniu na listę studentów. Zaświadczenie należy złożyć w dziekanacie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Nie posiadam kompletu danych do formularza, czy będzie możliwość jego późniejszej edycji?

Tak, dane w formularzu można zmieniać do ostatniego dnia aktywnej tury. Później następuje blokada danych.

Czy podczas przyjmowania dokumentów będą one porównywane z wypełnionym formularzem on-line?

Dokumenty będą porównywane, niekoniecznie podczas przyjmowania.

Czy można zapłacić opłatę rekrutacyjną/egzamin z rysunku/indeks i legitymację w kasie Uczelni?

Nie ma takiej możliwości, wszystkie płatności wykonywane są przelewem na indywidualne konto kandydata przydzielone do danego kierunku.

Gdzie znajdę informację na jakie konto mam wpłacić opłatę lub sprawdzić czy przelew dotarł na konto?

Wszystkie dane na temat opłat pojawiają się w zakładce „płatności” na koncie kandydata, znajdują się tam gotowe druki blankietów, a także informacje potrzebne do przelewu, jeśli kandydat będzie płacił przez konto internetowe. W momencie zaksięgowania opłaty przy odpowiedniej płatności pojawi się adnotacja „zapłacono”.

Mój PESEL się nie zgadza, podane jest sześć pierwszych cyfr a reszta numeru to zera.

W tym przypadku należy przejść do edycji danych osobowych i w pierwszym pytaniu „cudzoziemiec” wybrać „nie”, wtedy będzie możliwe poprawienie numeru PESEL na właściwy.

Po ogłoszeniu kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych nie zmienił się mój status, co to oznacza?

Oznacza to, że kandydat nadal znajduje się na tej samej liście, status nie uległ zmianie, ponieważ została już zakwalifikowana do przyjęcia wymagana liczba kandydatów.

Nasi absolwenci

Otrzymałem bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na dokonanie świadomych wyborów i spełnienie marzeń w przyszłości. Słyszałem, że zajmując się tym, czym się zajmuję, nie będzie mi łatwo przebrnąć przez życie. Ale to nieprawda. Człowiek rozwija się najszybciej, robiąc to, co lubi, lub to, w czym jest dobry. Najlepiej, gdy obie te rzeczy idą w parze.
dr Przemysław Szwajkowski
dyrektor Palmiarnia Poznańska
Podobnie jak na innych uczelniach wyższych, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu istnieje możliwość wyjazdu na studia bądź staż za granicę w Programie Erasmus+, z czego skorzystałam i bardzo polecam ten rodzaj integracji międzynarodowej.
Natalia Wawrzyniak
Studia na UPP oceniam zdecydowanie dobrze i to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na dobrze wyposażoną halę maszyn z nowoczesnym sprzętem rolniczym. Po drugie, dzięki wykładowcom, którzy są praktykami znającymi rolnictwo od podszewki.
dr Artur Jakubek
redaktor naczelny magazynu „Profi”
Dzięki studiom na kierunku PROJEKTOWANIE MEBLI miałam okazję skomercjalizować autorski mebel zaprojektowany w ramach pracy inżynierskiej, a następnie wdrożyć go do produkcji oraz zaprezentować na poznańskich targach meblowych, na których zdobył Złoty Medal Grupy MTP. Osiągnięcie to ułatwiło mi start w życiu zawodowym oraz poszerzyło krąg możliwości w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy w zawodzie i wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce.
Zuzanna Klorek
Firmy nasienne, nawozowe i chemiczne ciągle poszukują wykwalifikowanej kadry, proponując możliwość dobrego zarobku i rozwoju osobistego. Ukierunkowując się na specjalizację w danej dziedzinie, gwarantujesz sobie możliwość znalezienia pracy, która daje satysfakcję poprzez ciągłe poznawanie ludzi i nowych technologii produkcji.
Marcin Wieczyński
Rol-Spec
Studiowanie to przede wszystkim zwiększanie możliwości uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach, w tym wymianach zagranicznych czy warsztatach, które w sposób niezwykle efektywny poszerzają nie tylko horyzonty intelektualne, ale przede wszystkim przyuczają do zawodu. To wszystko oraz działalność w stowarzyszeniach i kołach naukowych w konsekwencji zaowocowały podjęciem pracy poza granicami kraju, w tym w Melbourne i w Londynie - aktualnie pracuję w klinice „Emergency” w Londynie.
Pola Pawełczyk
Po ukończeniu studiów nie miałem problemu z odnalezieniem się na rynku pracy oraz podjęciem jej zgodnie z posiadanym wykształceniem i zainteresowaniami. Był to również okres, w trakcie którego zdobyłem cenne doświadczenie oraz interdyscyplinarną wiedzę, poszerzyłem swoje zainteresowania, a także poznałem zupełnie nowe dla mnie zagadnienia. Wszystko pod okiem odpowiednio przygotowanej do dydaktyki kadry, która była zawsze pomocna.
Łukasz Bryl
PROTE Technologie dla Środowiska
Technologia drewna jest unikatowa, ponieważ mimo ogromnego zapotrzebowania na specjalistów w tej branży, tylko dwie uczelnie w Polsce prowadzą ten kierunek. Na studiach wykładają wybitni naukowcy i specjaliści z szeroko pojętej branży drzewnej, a zajęcia są prowadzone w sposób rzeczowy, przygotowując do praktycznego zrozumienia poruszanych zagadnień.
Jan Biber
Oprócz solidnie prowadzonych zajęć na Uczelni miałam wiele okazji do zdobywania doświadczenia w pracy ze zwierzętami, zarówno podczas praktyk, jak i zajęć terenowych prowadzonych w ramach przedmiotów kierunkowych. Program nauczania jest bardzo różnorodny, pozwala zapoznać się ze wszystkimi gałęziami produkcji zwierzęcej w ramach kursów podstawowych lub rozszerzonych oraz przedmiotów do wyboru.
Natalia Kowalewska
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Podczas budowania firmy jako założyciel jestem odpowiedzialny za każdy jej element. Jednego dnia mam zadania z obszaru planowania i strategii, a następnego pracuję w laboratorium, rozwijając naszą technologię. Sporo czasu zabierają też zadania administracyjne oraz spotkania z klientami i inwestorami. Studia biotechnologiczne były bardzo ciekawym kierunkiem ze względu na różnorodność przedmiotów i możliwość zdobywania wiedzy ogólnej i specjalistycznej w wielu obszarach biotechnologii oraz pokrewnych.
dr. inż. Maciej Grajewski
SG Papertronics w Groningen
Od czasu studiów minęło już kilka lat, jednak to, czego wówczas się nauczyłem, przydaje się do dziś w mojej działalności. Moja firma realizuje inwestycje w dość szerokim zakresie – od prac drogowych przez różnego rodzaju inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. To przecież właśnie spektrum wiedzy zdobytej na kierunku studiów inżynieria środowiska. Dodatkowym atutem ukończenia tego kierunku jest też z pewnością możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane, z czego oczywiście skorzystałem.
Jakub Kozaczyk
właściciel firmy „Iveston”
Pięć lat studiów na UPP wspominam jako wspaniały czas wypełniony poznawaniem i zagłębianiem się w świat zieleni, pełen wyzwań i ciężkiej pracy. Jednakże oprócz zdobytej wiedzy i uzyskanego zawodu, jednym z najważniejszych elementów studiowania było poznawanie nowych ludzi. Znajomości i przyjaźnie nawiązane podczas studiów są bezcennym elementem, który pozostanie na lata.
Natalia Ziółkowska
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
Mój tata był leśnikiem i absolwentem poznańskiego Wydziału Leśnego. Pamiętam wiele anegdot, jakie opowiadał ze studenckich czasów, wszystkie łączył jeden mianownik: uśmiech, poczucie braterstwa, radość i duma z możliwości studiowania. Okres studiowania na Wydziale Leśnym był dla mnie niezwykle rozwojowym i dynamicznym czasem. Oprócz oczywistego rozwoju intelektualnego poznański Uniwersytet umożliwił mi poznanie niezwykle ciekawych i barwnych postaci, odkrycie miejsc w Polsce i za granicą, które w tamtym czasie były dla mnie nieosiągalne.
Beata Kątna
Nadleśnictwo Turek
Studia nauczyły mnie słuchać innych. Studiować, czyli uczyć się na podstawie zebranych informacji, prowadzić dyskusje w warunkach stresu, ale przede wszystkim pozwoliły zrozumieć, że przy odpowiedniej determinacji oraz zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy problem można rozwiązać.
Paweł Talbierz
współprowadzi kanał „e-pole” na YouTube

Śledź nas
w social mediach

 • Facebook logo
 • X logo
 • Youtube logo
 • Instagram logo
 • LinkedIn logo
Mapa kampusu UPP